Chi hội điều dưỡng Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ngày 11 tháng 5 năm 2022, tại Hội trường Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh, Chi hội Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện đã tổ chức Đại hội khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tham dự có đồng chí đại diện lãnh đạo Trung tâm, đại diện các Khoa, phòng và các hội viên Chi hội Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện .

          Chi hội Điều dưỡng Trung tâm Y tế Trùng Khánh hiện nay có 36 hội viên. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2021, Chi hội đã tham mưu giúp Ban Giám đốc triển khai và thực hiện đầy đủ, kịp thời các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; xây dựng và triển khai thực hiện các quy định, quy trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh toàn diện theo Thông tư số 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế; quy định quản lý chất thải y tế theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMTcủa liên Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên môi trường.Kiện toàn Hội đồng điều dưỡng bệnh viện,có quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Chỉ đạo các khoa lâm sàng triển khai thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện với tinh thần lấy người bệnh làm trung tâm, 100% các khoa lâm sàng phân công điều dưỡng chăm sóc người bệnh theo nhóm, chịu tránh nhiệm chăm sóc người bệnh từ khi vào viện đến khi ra viện. Trong nhiệm kỳ, điều dưỡng đã thực hiện chăm sóc được 15.519 lượt bệnh nhân.
Thường
xuyên kiểm tra, đánh giá công tác chăm sóc người bệnh của điều dưỡng viên; từng bước xây dựng, củng cố và hoàn thiện các quy trình, quy định kỹ thuật về chăm sóc người bệnh, thủ tục hành chính; quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh bệnh viện; chỉ đạo tốt công tác quản lý chất thải y tế và thực hiện tốt công tác khử khuẩn, tiệt khuẩn y dụng cụ, đồ vải, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho các khoa phòng....

          Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2022 – 2027, Chi hội điều dưỡng Trung tâm Y tế Trùng Khánh tiếp tục củng cố và xây dựng Chi hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ ngày càng cao của nhân dân. Tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, thực hiện tốt Thông tư số 07/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện”. Tiếp tục thực hiện phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Thực hiện tốt quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế và Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên Việt Nam.
Đại hội
 đã sáng suốt, lựa chọn  bầu ra Ban chấp hành Chi hội Điều dưỡng Trung tâm Y tế huyện Trùng Khánh khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm có 3 đồng chí.

 

 Thanh Phong

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập