Tập huấn Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2021.

Trong 2 ngày 07 - 08/1/2021,Trung tâm Y tế Trùng Khánh tổ chức lớp tập huấn Truyền thông thay đổi hành vi vệ sinh thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2021.

          Tham dự lớp tập huấn có 40 học viên là viên chức phụ trách Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" của Trung tâm Y tế huyện,Trạm Y tế các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chương trình của  huyện Trùng Khánh. Các học viên được giảng viên giới thiệu, chia sẻ  các nội dung  Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới và các hoạt động trong vệ sinh nông thôn; Các hoạt động truyền thông phát triển thị trường vệ sinh cấp tỉnh, huyện; Thăm hộ gia đình vận động làm nhà tiêu hợp vệ sinh; Kết quả thực hiện Chương trình hợp phần Y tế năm 2021; Hướng dẫn lập kế hoạch tổ chức sự kiện truyền thông cấp xã, tổ chức họp thôn, vẽ bản đồ vệ sinh thôn, thăm hộ gia đình;  một số  văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình và các chỉ số giải ngân, hoạt động cốt lõi, danh mục kiểm đếm hồ sơ và một số lưu ý khi triển khai thực hiện Chương trình. Ngoài phần lý thuyết, lớp tập huấn dành phần lớn thời gian để các học viên thảo luận các nội dung đã được học và thực hành lập kế hoạch triển khai các hoạt động vệ sinh nông thôn; tổ chức sự kiện truyền thông cấp xã, thăm hộ gia đình; báo cáo giám sát chất lượng nước và nhà tiêu hộ gia đình…

          Qua lớp tập huấn  đã góp  nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện Chương trình.Để  chương trình phát huy hiệu quả cao hơn nữa, thời gian tới, bên cạnh những kết quả đã đạt được cần định hướng và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tuyến triển khai các hoạt động của Chương trình.Tập trung đẩy mạnh việc tổ chức truyền thông trực tiếp với hình thức tổ chức ngày hội vệ sinh, họp thôn chuyên đề về vệ sinh, thăm hộ gia đình ... Đồng thời, phối kết hợp và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, truyền thông về vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân tại cộng đồng, lồng ghép với các hoạt động tuyên truyền của chương trình mục tiêu y tế khác… nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về vệ sinh môi trường trong cộng đồng, huy động sự  quan tâm sâu sắc của cấp ủy,chính quyền cơ sở và sự phối hợp  hiệu quả của  các ban, ngành  trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Chương trình cải thiện quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn tại địa bàn huyện .

                                                                                                                                                                                                                 Thanh Phong  

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 6
Đăng nhập