Tổ chức bộ máy Trung tâm Y tế huyện Trà Lĩnh

1. Lãnh đạo trung tâm Y tế
Trung tâm Y tế gồm có 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Giám đốc: là người đứng đầu Trung tâm Y tế, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ theo chức năng và các công việc khác khi được phân công hoặc ủy quyền;.
- Phó giám đốc Trung tâm Y tế: là người giúp Giám đốc chỉ đạo một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm Y tế.
2. Các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện Trà Lĩnh
2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính;
2.2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ;
2.3. Phòng Tài chính - Kế toán;
2.4. Phòng Điều dưỡng;
2.5. Phòng Dân số - Truyền thông và Công tác xã hội.
3. Các Khoa chuyên môn thuộc Trung tâm Y tế huyện
3.1. Khoa Khám bệnh;
3.2. Khoa Nội tổng hợp;
3.3. Khoa Ngoại tổng hợp;
3.4. Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản;
3.5. Khoa Nhi;
3.6. Khoa Y học cổ truyền và Phục Hồi chức năng;
3.7. Khoa Truyền nhiễm;
3.8. Khoa Xét nghiệm- Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng;
3.9. Khoa Dược- Trang thiết bị- Vật tư y tế;
3.10. Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;
3.11. Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS;
3.12. Khoa Y tế công cộng và Dinh dưỡng;
3.13. Khoa An toàn thực phẩm;
3.14. Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (cơ sở điều trị Methadone).
4. Các đơn vị y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện
4.1. Trạm Y tế Thị trấn Hùng Quốc;
4.2. Trạm Y tế xã Quốc Toản;
4.3. Trạm Y tế xã Cao Chương;
4.4. Trạm Y tế xã Lưu Ngọc;
4.5. Trạm Y tế xã Quang Vinh;
4.6. Trạm Y tế xã Quang Hán;
4.7. Trạm Y tế xã Cô Mười;
4.8. Trạm Y tế xã Xuân Nội;
4.9. Trạm Y tế xã Quang Trung;
4.10. Trạm Y tế xã Tri Phương;

Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập