Trung Tâm y tế Trùng Khánh tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

      Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Trung tâm y tế  Trùng Khánh  tổ chức hội nghị  triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 ; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Một số lý luận, thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.  Tham gia hội nghị có các Đ/c trong Ban giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy và toàn thể Đảng viên . Đồng chí Hoàng Thị Thủy Bí thư đảng ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị quán triệt các nội dung: Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 1182 -KH/SYT, ngày 07/3/2022 của  Sở y tế Cao Bằng về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 116-KH/TU,ngày 22 /2/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW năm 2022; Kết luận số 21 -KL /TW ngày 18/5/2021 của bộ chính trị ...  Triển khai nội dung tài liệu học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được giới thiệu  bài  viết  "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên  chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là một đề tài lý luận và thực tiễn cơ bản, quan trọng, nội dung rộng lớn, phong phú và phức tạp, có nhiều cách tiếp cận khác nhau, có sự nghiên cứu rất công phu, nghiêm túc, tổng kết thực tiễn sâu sắc, khoa học, thể hiện rõ tầm vóc, quan điểm, tư duy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của người đứng đầu Đảng ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ...
        Sau hội nghị,
Đảng ủy Trung tâm y tế sẽ chỉ đạo các Chi bộ  trực thuộc tổ chức triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ,viên chức,lao động, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo đồng thuận trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Góp phần vào hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết  Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Thanh Phong 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập