Các chi bộ Chi bộ trực thuộc đảng bộ Trung tâm y tế Trùng Khánh tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2025

Thực hiện các kế hoạch của cấp ủy cấp trên trong ba ngày 23, 26 và 27 tháng 9  năm 2022. Các chi bộ:  Dự phòng - Dân số, Chi bộ Hành chính và chi bộ khối điều trị trực thuộc đảng bộ TTYT huyện Trùng Khánh đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đồng chí Hoàng Thị Thủy Bí thư Đảng ủy Trung tâm y tế Trùng Khánh dự và chỉ đạo Đại hội.

            Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022–2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia dự thảo Báo cáo Đại hội các chi bộ; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2022–2025.Theo Báo cáo, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, cấp ủy các Chi bộ đã quán triệt, đến từng đảng viên Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên để đảng viên thấm nhuần các quy định về xử lý kỷ luật Đảng; về những điều đảng viên không được làm; về chế độ kiểm tra, giám sát. Đặc biệt quán triệt sâu sắc các văn bản: Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chương trình hành động của Các chi bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; quy định về những điều đảng viên không được làm; quy định về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. 3 chi bộ với 60 đảng viên chính thức, 05 đảng viên dự bị đồng tâm, đồng sức, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong nhiệm kỳ qua. Các Báo cáo cũng chỉ ra những mặt hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2022 - 2025. Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã trình bày một số giải pháp, như: về xây dựng trong sạch, vững mạnh ;về nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Chi bộ; nâng cao nhận thức, trình độ của đảng viên trong công tác tham mưu được đại diện Đảng ủy cấp trên đánh giá cao.`Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy đánh giá cao nội dung các báo cáo của các Chi bộ trình bày tại Đại hội, đặc biệt đối với các ý kiến tham luận tại Đại hội đã phản ánh đúng, sát với tình hình thực tế tại Chi bộ, thể hiện rõ tính đảng, tinh thần đoàn kết, thống nhất, tất cả đồng sức đồng lòng vì mục tiêu chung nhằm xây dựng Chi bộ vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị. Đồng chí Hoàng Thị Thủy đề nghị Ban Chi ủy nhiệm kỳ mới và mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tự rèn luyện bản thân, nắm chắc và hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quyết tâm làm theo lời Bác dặn với cán bộ ngành y tế "Lương y phải như từ mẫu" thực hiện tốt 12 điều y đức tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh đốn Đảng, việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức Phong cách Hồ Chí Minh phải được đẩy mạnh và liên tục, để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Chi bộ cần khẩn trương ban hành chương trình hành động của cấp ủy nhằm triển khai kịp thời Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ mới. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ và Chi ủy viên. Đủ đức, đủ tài để cùng toàn thể đảng viên các chi bộ hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao .

 

  Nông Thanh Phong

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập