Sở Y tế kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2018
Thực hiện Quyết định số 6328/QĐ - BYT ngày 18/10/2018 của Bộ Y tế về ban hành nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng của người bệnh, nhân viên y tế năm 2018, Sở Y tế đã thành lập 05 đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2018 tại 13 huyện, thành phố.
Việc chấm điểm được thực hiện thao phương thức chấm điểm giữa các Bệnh viện (BV) với nhau nhằm duy trì, sự đổi mới về cách kiểm tra, đánh giá BV theo hướng thực chất và khách quan. Các đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng tại 16 bệnh viện trực thuộc Sở Y tế.

Khảo sát đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại BVĐK huyện Trà Lĩnh năm 2018 (ảnh Ngọc Anh)

Tại các Bệnh viện, đoàn tiến hành chấm điểm theo Quyết định số 6858/QĐ - BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam, trong đó có 83 tiêu chí đánh giá chất lượng BV như đổi mới quy trình khám, chữa bệnh, đổi mới tinh thần thái độ phục vụ người bệnh... Công tác kiểm tra, đánh giá tập trung vào việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của BV; Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng BV; Từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh của các BV và cung cấp căn cứ xét thi đua - khen thưởng năm 2018.

Đoàn kiểm tra tại Khoa Sản, BVĐK huyện Hòa An (ảnh Hải Ly)

Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, tại các bệnh viện đã tiến hành tự kiểm tra theo đúng hướng dẫn của Cục Quản lý khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế, các bệnh viện đánh giá trung thực nêu được những mặt mạnh, mặt yếu của đơn vị, xác định được các vấn đề ưu tiên cần cải tiến trong thời gian tới, một số bệnh viện đã đưa ra lộ trình khắc phục triển khai thực hiện. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện tuyến huyện chưa thực hiện được tiêu chí A4.4 về công tác xã hội hóa, các tiêu chí về công tác dinh dưỡng chưa được các bệnh viện chú trọng thực hiện, nhiều qui định chưa được thể hiện bằng văn bản tại bệnh viện mặc dù trên thực tế đã triển khai thực hiện.
Dược sỹ Đàm Trung Cao - Phó Giám đốc Sở Y tế, Trưởng đoàn phát biểu tại buổi kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Quảng năm 2018 (ảnh Hải Ly)
Kết quả chấm điểm: 15 bệnh viện đạt mức chất lượng 2 và 01 bệnh viện đạt mức chất lượng 3. Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh Nội trú, mức 4 có 11 bệnh viện, mức 3 có 5 bệnh viện; Khảo sát sự hài lòng người bệnh Ngoại trú, mức 4: 7 bệnh viện, mức 3: 8 bệnh viện (Bệnh viện Đa khoa Hạ Lang không khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú). Khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế, mức 4: 6 bệnh viện và mức 3: 10 bệnh viện.
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập