Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh tổ chức tập huấn về công tác dân số và phát triển

Nhằm nâng cao năng lực quản lý dân số thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 ngày  20/9/2023  Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh tổ chức tập huấn về công tác dân số và phát triển cho 42 viên chức y tế là trưởng trạm y tế và viên chức phụ trách công tác dân số  của 21 Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe các giảng viên của Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Cao Bằng phổ biến một số văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác dân số trong tình hình mới, các nội dung chuyển hướng trọng tâm từ công tác Dân số - KHHGĐ sang Dân số và Phát triển như: Qui mô, cơ cấu, phân bổ và nâng cao chất lượng dân số đã và đang thực hiện trong giai đoạn hiện nay theo tinh thần của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành TW khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các học viên cũng được hướng dẫn chia sẻ một số kiến thức cơ bản về công tác dân số gắn với thực hiện các tiêu chí quốc gia về y tế xã ; công tác dân số gắn với việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vung đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những nội dung cơ bản được chuyển tải tại lớp tập huấn giúp viên chức y tế  cơ sở được trang bị kỹ năng quản lý, tổ chức triển khai thực hiện công tác dân số tại địa phương, đáp ứng yêu cầu đặt ra về nâng cao năng lực của hệ thống làm công tác dân số trong tình hình mới.  

  Thanh Phong                 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập