Trung tâm y tế Trùng Khánh truyền thông hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam 01/7/2023

         Nhằm cung cấp thông tin và tăng cường các hoạt động truyền thông, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Bảo hiểm Y tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và mỗi người dân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế. Ngày 01/7/2023 Trung tâm y tế tổ chức truyền thông hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 

Với Chủ đề truyền thông: “Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân”

Các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2023  được triển khai  với các hình thức phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương như: tổ chức treo các băng rôn,  tuyên truyền về BHYT với các thông điệp truyền thông chủ yếu như:

      Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế hướng tới mụctiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân.

      Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững.

      Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng.

      Nâng  cao  chất  lượng  khám  bệnh,  chữa  bệnh  bảo  hiểm  y  tế,  đáp  ứng  sự hài lòng của người bệnh, hướng tới chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân.

     Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng

      Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện

    Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình     - Thu Hạnh

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập